Strona główna biuletynu

Witamy na stronach

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec

(Od 1 października 2008 BIP Urzędu Miasta Zgorzelec funkcjonuje pod nowym adresem )

Oficjalny serwis Miasta Zgorzelec: zgorzelec.eu

 


 

Wpłaty z tytułu podatków i opłat, w tym:    podatku od nieruchomości, podatku od posiadania środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa, użytkowania wieczystego, zajęcia pasa jezdni, czynszu dzierżawnego należy uiszczać na konto:
 
Gmina Miejska Zgorzelec
Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

Bank Millennium SA 85 1160 2202 0000 0002 2290 9736
 

Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Miejskiej Zgorzelec/ Urzędu Miasta Zgorzelec znajduje się na platformie ePuap

adres skrytki ESP : /umzgorzelec/SkrytkaESP

 

Dziennik Ustaw w formie elektronicznej: http://dziennikustaw.gov.pl

Monitor Polski w formie elektronicznej: http://monitorpolski.gov.pl

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego w formie elektronicznej http://edzienniki.duw.pl


Informacje dla osób niesłyszących